VATTENKVALITETSANALYS

Enligt EN 15154 är det obligatoriskt att vattnet som används i nöddusch och akut ögonskölj är drickbart.

Under inspektions- och underhållsfasen av duschar och ögonsköljningar gör vi djupgående analyser av vattnets kvalitet. Genom att använda vårt dedikerade kit kan vi upptäcka förekomsten av olika grundämnen, inklusive bakterier, bly, nitriter, nitrater, järn, koppar och klor. Dessutom låter testet dig även utvärdera vattnets hårdhetsgrad och pH.

  • Under inspektions- och underhållsfasen av duschar och ögonsköljningar gör vi djupgående analyser av vattnets kvalitet. Genom att använda vårt dedikerade kit kan vi upptäcka förekomsten av olika grundämnen, inklusive bakterier, bly, nitriter, nitrater, järn, koppar och klor. Dessutom låter testet dig även utvärdera vattnets hårdhetsgrad och pH.

    Det är värt att notera att denna analysprocedur är i enlighet med den amerikanska EPA-standarden (Environmental Protection Agency).

  • Analysprocessen tar cirka 48 timmar. När du servar din dusch och/eller ögonspolning tar vi ett vattenprov från varje vattenkälla som är ansluten till duscharna. Därefter transporterar vi provet till vårt laboratorium, där de nödvändiga testerna utförs. När analysfaserna har slutförts skickar vi dig en detaljerad rapport med testresultaten.

Kontakta oss för mer information