VALD FÖR DIG

 • MED:

  EU:s sjöutrustningsdirektiv (MED) har
  syftet med att godkänna personlig skyddsutrustning för sjöfartssektorn.
  MED produktdatabasen innehåller information om
  utrustning som är tillåten att installeras på flygande fartyg
  EU-flaggan.

 • SOLAS:

  Den internationella konventionen för skydd
  av mänskligt liv till sjöss (även känt helt enkelt
  såsom: SOLAS, akronym för Safety of life at sea) är en
  internationellt avtal som syftar till att skydda säkerheten för
  handelssjöfart, med uttrycklig hänvisning till
  värna människors liv till sjöss.

DETEKTIONSINSTRUMENT

1 av 12