Produktserie: KEMISKT, BIOLOGISKT OCH NUKLÄRT SKYDD

CBRN- skydd innebär en uppsättning skyddsåtgärder mot nukleära, biologiska och kemiska agens.

I grund och botten handlar det om overaller, masker och luftfilter som skyddar operatörer i händelse av att dessa ämnen infiltrerar.


Våra kemiska, biologiska och nukleära skyddskläder inkluderar ett brett sortiment av återanvändbara, begränsade användnings- och engångsdräkter och dräkter, skor, handskar och mycket mer.

Upptäck alla produkter