LUFTKVALITETSANALYS

När en operatör måste tillföras luft från en mask eller en dräkt måste själva luften absolut alltid uppfylla UNI EN 12021, en europeisk standard som slår fast att luften ska vara andningsbar och med rätt luftfuktighet. Det är därför RSPP:s skyldighet att kontrollera att detta krav alltid är uppfyllt.

Instrumentation

Tack vare en certifierad kolorimetrisk anordning kan vi analysera närvaron av gas på ett kvalitativt och kvantitativt sätt. Enheten består av en serie flaskor som innehåller kemiska reagenser som selektivt ändrar färg när de uppmätta medlen detekteras, proportionellt och gradvis. Detta system kan övervaka närvaron av: olja, vatten, CO, CO2, SO2, H2S, NO och NO2 samtidigt. Eftersom systemet inte är elektroniskt är det även lämpligt för användning i Atex-klassade områden.

  • På plats

    • Direkt provtagning från tryckluftsledningen (mellan 3 och 10 bar) vid provtagningsställena inne i anläggningen
    • Fyllning av cylindrar vid 2 eller 300 bar och efterföljande analys av luften genom att placera en tryckreducerare och en slang. På detta sätt kontrolleras kvaliteten på luften som tillförs av kompressorn.
  • I vårt laboratorium

    • Skicka en cylinder med tryckluft vid 2 eller 300 bar för att utvärdera kvaliteten på luften som tillförs av kompressorn

CERTIFIERING

UNI EN 12021 "Andningsutrustning - Komprimerade gaser för andningsskydd"

Kontakta oss för mer information