Produktserie: ANDNINGSSKYDD

Filtrering av andningsskydd
De filtrerande APVR:erna är skyddsanordningar som ska användas i miljöer med syrevärden mellan 18 och 21%V och för icke-IDLH-filtrerbara föroreningar, med en lukttröskel som är klart lägre än TLV/TWA.

Bland dessa finns:

  • Halvmasker : de skyddar andningsvägarna, men inte ögonen
  • Helmasker : skyddar andningsvägarna och täcker ansiktet
  • Nödandningsskydd : kompakta och förseglade i en blister, de används i det öppna fältet för nödutrymning
  • Turbofans : de avlastar operatören från inhalationsansträngningen och ger en ojämförlig användningskomfort

Filtrering sker genom speciella filter, specifika för varje förorening.


Isolerande andningsskydd
Dessa anordningar är oberoende av den omgivande atmosfären och används om det inte är möjligt eller otillräckligt att filtrera luften som finns i det slutna utrymmet eller om den misstänks vara förorenad. De kallas i allmänhet fristående andningsapparater och kan anslutas till luftcylindrar som ska bäras på axeln eller till externa tankar anslutna med rör.

De isolerande enheterna:

  • Andningsapparat
  • Flygbolagssystem
  • EEB förlängning
  • Utrymningsanordningar för tilluft

Upptäck alla produkter