KONSULTANVISNING

Stoltheten och förträffligheten i slutanvändarorienteringen är för vår tekniska tjänst att samarbeta i definitionen av bästa möjliga kompromiss mellan nivån av säkerhet och komfort som erbjuds av den valda PPE.

 • STEG 1

  Definition av miljöförhållandena (kvalitativ och kvantitativ analys av de föroreningar som finns eller potentiellt finns däri), tillträdesvägar, arbetsförhållanden

 • STEG 2

  TLV/TWA-STEL bedömning av föroreningar, toxisk-fysiologiska effekter av samma, väsentliga skyddsnivå för operatören

 • STEG 3

  Förslag på flera lösningar när det gäller PPE krävs, utvärdering med fälttester av deras lämplighet för operatörernas komfort och mobilitetskrav

 • STEG 4

  Samarbete i utarbetande av anställningsförfaranden, sanitet, periodisk verifiering och obligatoriska registreringar. Kontrollera lokal tillgänglighet och nödvändig utrustning.

 • STEG 5

  Planering av ingrepp på plats av en av våra tekniker auktoriserad av PPE-tillverkaren för utförande av de planerade årliga testerna

 • STEG 6

  Ge utbildning till operatörer

 • STEG 7

  Leverans av den beställda PPE

 • STEG 8

  Periodiska revisioner av effektiviteten hos lösningen som implementeras i fält.