Produktserie: DETEKTIONSINSTRUMENT

Bärbara gasdetektorer skyddar mot en lång rad risker som kan uppstå i industriella miljöer på grund av de gaser som finns.

Tack vare dessa enheter är det möjligt att detektera enstaka gaser eller flera gaser samtidigt.

Med ett brett utbud av storlekar och komplexiteter kan du hitta den rätta bärbara gasavkänningslösningen för att möta antalet och typen av gassensorer du behöver, såväl som dina visnings- och certifieringskrav.

Förutom gasdetekteringsinstrument har vi även ett pH-detektionskit.

Upptäck alla produkter