VALD FÖR DIG

  • ÖGON:

    Skadorna som svetsstrålarna orsakar på ögonen kan vara av olika slag beroende på om de uppstår på kort sikt, eller om de har en långvarig manifestation.

    UV-strålen orsakar "bågskottet", ögonbesvär och rodnad uppträder omedelbart, akut effekt och smärtsam inflammation i hornhinnan och bindhinnan.

    Blått ljus är ofta underskattat då det tillhör det synliga ljusspektrumet och därför felaktigt anses vara "säkert". De blå ljusstrålarna hindras inte det minsta av dessa instinktiva mekanismer som ögonlocksreflexen eller att flytta bort. det tränger in i näthinnan och skadar det oåterkalleligt, det visar sig inte omedelbart och det är därför det är mest skadligt. Dess kontinuerliga exponering över tid orsakar förlust av dioptrigrader upp till vissa fall av blindhet.

  • HUD:

    De vanligaste riskerna beror på huderytem på grund av exponering för UVB- och UVC-strålning; exponering för UVA och synligt ljus, i närvaro av fotosensibiliserande ämnen eller läkemedel, kan orsaka ljuskänslighetsreaktioner. Brännskador på huden är möjliga i närvaro av synlig eller IR-strålning. Du kan ha hudcancer eller fotoåldring av huden som ett resultat av exponering för UV-strålning.

DETEKTIONSINSTRUMENT

1 av 12

DUSCHAR

1 av 12