Produktserie: SJÄLVANDNING

Den fristående andningsapparaten är en anordning för att andas och skydda andningsvägarna, som helt isolerar operatören från atmosfärisk luft; den används för räddnings-, nöd- eller arbetsinsatser i förorenade miljöer. Det är en typ av andningsmask som inte filtrerar skadliga ämnen från luften, utan tillför luft i tillräcklig mängd; SCBA kan använda två tekniker.

Andningsapparat med sluten cykel
Även kända som rebreathers, de har inget gasutbyte med utsidan: utandningsluften passerar genom en reningspatron, laddad med alkaliska ämnen, som fixerar koldioxid och vattenånga. Sedan går den från en annan anordning som automatiskt doserar syret, hämtad från en högtryckscylinder, och på så sätt återställer den korrekta proportionen och sedan till ett annat steg som kyler det med torris och sedan återgår användbart till operatören. Dessa fristående andningsapparater har en stor användbar autonomi, som till och med kan nå 4 timmar, till exempel för operationer i gruvor.

Andningsapparat med öppen cykel
De matas av en luftreserv som finns i en högtryckscylinder. Jämfört med en betydande driftsekonomi har de en mer begränsad autonomi än andningsapparater med sluten cykel.

Upptäck alla produkter