Produktserie: PLAGG

Vi har ett brett utbud av skyddskläder för olika typer av applikationer.

Första hjälpen och brandkårsteam
Användning av CE-certifierade kläder i enlighet med EN 943-2 (ET).

Raffinaderier
Tekniker som arbetar i alkyleringsanläggningar med potentiell närvaro av fluorvätesyra (HF) använder ofta våra skyddsdräkter, bestående av overall och jacka, eventuellt även med en luftdriven huva. I dessa fall är neopren det tyg som garanterar det bästa förhållandet mellan genomträngningstid och bärbarhet.

Hantering Fat som innehåller kemiska produkter
När fat och kärl flyttas från lagringsutrymmet till produktion krävs ofta ett plagg för att skydda operatören från oavsiktlig kontakt orsakad av till exempel brott, läckage eller stötar som kan uppstå under hanteringen.

Läkemedels-, kemisk- och elektronisk industri
Giftiga eller skadliga partiklar får inte komma i kontakt med operatören.
Möjligheten att komma i kontakt med syror och baser gör en särskilt punktlig säkerhetsplan nödvändig.

Upptäck alla produkter