Produktserie: PH DETEKTOR

pH-mätaren är ett instrument som används för att mäta pH i en lösning. pH är en mätskala som anger graden av surhet eller alkalinitet hos ett ämne, med värden mellan 0 och 14.

pH-mätaren består av en pH-känslig elektrod och en mätanordning. Den används för att bestämma om en lösning är sur (pH mindre än 7), neutral (pH lika med 7) eller alkalisk (pH högre än 7).

Upptäck alla produkter